Advies en uitwerking van A(nalyse) tot Z(orgeloos)

ACOSVeiligheidsadvies dienstverlening situeert zich zowel in de voorbereidende fase als tijdens het evenement en is uiteraard telkens maatwerk. Of het nu gaat om het uitwerken van een risico analyse, het interpreteren van adviezen van overheden, het organiseren van uw interne of externe toezichtsdienst of het aanleveren van een veiligheidsverantwoordelijke tijdens uw evenement, ACOS biedt steeds de beste oplossing.


ACOSVeiligheidsadvies

Advies en bijstand bij al uw vragen met betrekking tot veiligheid op uw evenement of de organisatie ervan. Hulp en Advies op maat.

Top


Algemene Coördinatie Onthaal & Security - ACOS-pakket

De meest courante ACOS-dienstverlening gebundeld in een pakket met zowel een theoretisch luik, de praktische uitwerking ervan en de uitvoering op het terrein. Eerst en vooral wordt in het ACOS-Veiligheidshandboek met de ERA, de ES/SA, het TBB een uitgebreide theoretische basis gelegd. De ACOS-Veiligheidsverantwoordelijke neemt tijdens het evenement de Algemene Coördinatie van het Onthaal en Security apparaat voor zijn rekening.
Zijn taken bestaan onder andere uit:

 • briefen van veiligheidsprocedures aan de Interne/Externe Bewakingsdienst
 • contact en overleg met hulpdiensten en overheden, interdisciplinaire overlegmomenten
 • operationele sturing van medewerkers en partners
 • permanentie gedurende het evenement
 • overkoepelende operationele sturing en crowdmanagement: site, parkings, toegangswegen, campings, ...
 • inspelen op operationele noodwendigheden
 • ...

Top


Event RisicoAnalyse - ERA

De risico's worden geanalyseerd en in kaart gebracht. Aan de hand van deze ERA en een eventuele Event Security/Safety Audit worden plannen opgesteld en het Veiligheidshandboek ontwikkeld.

Top


Event Security/Safety Audit - ES/SA

Documentatie en evaluatie van de huidige organisatie van de veiligheid tijdens het event. Zijn de genomen maatregelen afdoende en conform de regelgeving?

 • Event Risico Analyse
 • Organisatie van de veiligheid
 • Bewakingsplan
 • Waar is in welke mate toezicht voorzien (Stewards/Bewakers)
 • Crowdmanagement
 • Infrastructuur (tenten, barriers, FS...)

Top


Toezichts- & Bewakingsplan

Het opstellen van een haalbaar en functioneel bewakingsplan op basis van uw behoefte en in de geest van uw evenement.

Top


CPOPS-Service

De CPOPS vormt de brug tussen orde-/hulpdiensten en organisatie en houdt een logboek bij van meldingen en ondernomen acties. ACOSVeiligheidsadvies verzorgt de permanente vertegenwoordiging van organisatie in de CPOPS, zo is organisatie vertegenwoordigd ingeval van calamiteit of voor het beantwoorden van organisatorische vragen.

 • praktische & operationele vragen van de orde-/hulpdiensten m.b.t. organisatie
 • coördinatie tussen orde-/hulpdiensten en medewerkers organisatie op terrein bij interventies
 • opvolging en (bij)sturing alle terrein-teams bij calamiteiten
 • nood aan correctie van lopende zaken
 • crisismeeting indien van toepassing

Top


Controle Interne/Externe Bewakingsdienst

Periodieke controle op bezetting, posten, kwaliteit, ...

 • Bezettingsgraad
 • Briefing en herbriefing
 • Ondersteuning
 • Verslag van activiteiten en vaststellingen

Top


Crowdmanagement

Top